Wednesday, June 23, 2010

อบรมไพธอนรุ่นที่ 5

ผ่านไปอีก 1 รุ่นแล้ว สำหรับหลักสูตร เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน รุ่น 5 เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 5 ท่านครับ

ภาพกิจกรรม

Thursday, April 29, 2010

ภาพบรรยากาศอบรมไพธอน รุ่น 4

ผ่านไปอีก 1 รุ่นแล้ว สำหรับหลักสูตร เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน รุ่น 4 เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 4 ท่านครับ สำหรับรุ่นต่อไป คือ รุ่นที่ 5 จะเป็นวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553 ดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ

1269844107_100_4113.jpg

ภาพกิจกรรม

ทดสอบโพสบล็อกผ่านอีเมล์

ทดสอบโพสบล็อกผ่านอีเมล์

Thursday, December 17, 2009

ธนาคารแห่งประเทศไทยสนใจ Python

เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการอบรมในหลักสูตร "เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน" ขึ้น ณ ธนาคารแห่งระเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมีอาจารย์ พีรัมพร จิรนันทนากร ไปเป็นวิทยากร ซึ่งในครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 15 ท่าน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นมาของไพธอน การใช้งานเบื้องต้น การเขียนโปรแกรม การนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้สามารถตรวจสอบผู้รับจ้างงานว่า ได้สร้างชิ้นงานด้วยคำสั่งอะไร หรือมีรหัสแปลกปลอมติดมาในโปรแกรมหรือไม่ ซึ่งหลักสูตรนี้ ก็เป็นที่น่าประทับใจของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม
จากเว็บ http://www.opensource2day.com/


Thursday, October 15, 2009

บรรยากาศการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 3

จัดอบรมไปเมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมาครับ ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 5 ท่าน บรรยากาศเป็นกันเองครับ :) ดูภาพบรรยากาศได้ที่นี่
ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ :)

Friday, September 11, 2009

โปรแกรมนับไฟล์ .odt อย่างง่าย

พอดีได้รับงานมาว่าให้หาโซลูชั่นในการนับการใช้งานโอเพนออฟฟิสในสำนักงาน วันนี้เลยลองนั่งขีดๆเขียนๆไพธอนดูนิดหน่อยว่าถ้าจะนับไฟล์นี่มันจะทำยังไง ได้ผลออกมาเป็นสคริปต์ไม่กี่บรรทัดดังนี้ครับ

import os.path
import os
odt = []
i = 0
for root, dirs, files in os.walk('c:\\odt'):
print "root = ", root
for d in dirs:
print "directory = ",d
for f in files:
odt_ext = os.path.splitext(f)[-1]
if odt_ext == '.odt':
odt.append(f)
i = i+1
print "You have %s odt files" % (i)

สอนไพธอน รุ่นที่ 2

หลังจากผ่านการอบรมไพธอนรุ่นแรกไปไม่นาน ทางนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ก็ได้เปิดอบรมในรุ่นที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2552 ที่ผ่านมาครับ ดูภาพบรรยากาศการอบรมได้


ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ :)